Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je nedeľa, 22. apríl 2018, meniny má Slavomír.   |      

Vitajte na stránkach obce Dubník!

Výkaz k návrhu záverečnému účtu 2017 - ZŠ s MŠ PDF
Výkaz k návrhu záverečnému účtu 2017 - Obec Dubník PDF
Návrh záverečného účtu obce Dubník a ZŠ s MŠ Dubník za rok 2017 PDF
Rozhodnutie – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 PDF
Oznámenie o strategickom dokumente – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (verzia 1.1) PDF
Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
PDF
Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest 2016 PDF
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny PDF
Hlásenie ohľadom územného plánu PDF
Dedina roka 2013 - poďakovanie za internetové hlasovanie - 1. miesto PDF
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Dubník PDF
Počet prístupov od 10.2007