Üdvözöljuk a Csúz község oldalain! Ma 2018. március. 22, csütörtök, Beáta napja van.   |      

Üdvözöljuk a Csúz község oldalain!

Oznámenie o strategickom dokumente – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (verzia 1.1) PDF
Informácia OÚ NZ pre užívateľov náhradných pozemkov PDF
Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení
PDF
Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest 2016 PDF
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny PDF
Hlásenie ohľadom územného plánu PDF
Dedina roka 2013 - poďakovanie za internetové hlasovanie - 1. miesto PDF
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Dubník PDF
Összes látogatók száma 2007.10. óta