Podané žiadosti o dotácie v roku 2007

 

 

1.      Grantový a asistenčný program 2008 „Priestory“

 

Názov projektu: Obnova starej tradície stretávania sa našich občanov v prírodnom amfiteátri.

Oprávnené náklady:  442 000 Sk

Požadovaná dotácia:  200 000 Sk

Dátum podania: 10. októbra 2007

Projekt nebol vybraný medzi postupujúce do užšieho výberu.

 

 

2.      Charitatívny fond LION, ING šanca pre deti

 

Názov projektu: Zakúpenie školských učebníc pre mentálne postihnuté deti integrované na ZŠ.

Oprávnené náklady:  71 082 Sk

Požadovaná dotácia: 71 082 Sk

Dotácia nebola pridelená.

 

 

3.      Environmentálny fond

 

Názov projektu: Obstaranie strojného zariadenia a nádob pre zabezpečenie separovaného zberu v obci Dubník.

Celkové náklady:      3 264 000 Sk

Požadovaná dotácia: 3 052 000 Sk

            Dátum podania: 29. októbra 2007

            Dotáciu sme nedostali.

 

 

4.      Program obnovy dediny 2008

 

Názov projektu: Spracovanie štúdií a projektových dokumentácií komplexného ozeleňovania a úpravy verejných priestranstiev v obci.

Oprávnené náklady:  150 000 Sk

Požadovaná dotácia: 142 500 Sk

Dátum podania: 30. októbra 2007

      Dotáciu na tento zámer sme nedostali.